Virtuele zoektocht voor
individuele deelnemers..

 

DEEL 1: Zoek het op !!

1. Welk opschrift staat op de bronzen olielamp bij het 'Vredeskruis' ?  
       
       
2. Wat is de letterlijke betekenis van 'menhir' ?  
       
       
3. Welke bijnaam kreeg het Duitse 42cm-geschut?  
       
       
4. Welke functie heeft 'Ehrenfriedhof Poelkapelle-Dorf nr. 124 ' nu?  
       
       
5. Wie schreef 'Zij die vielen als helden' ?  
       
       
6. Waarom werd Willi Siebert uitgekozen om dienst te doen bij de Duitse gaspioniers?  
       
       
7. Wie is de architect van het grote aluminiumkruis?  
       
       
8. De naam Kitchener's Wood komt uit een Franse vertaling. Wat was de oorspronkelijke Franse naam?  
       
       
9. Geef de voornaam van Generaal Lotz.  
       
       
10. Welk ereteken ontving F.A. Scrimger?  
       
       
11. Geef drie 'feestelijke' redenen voor de deelname van de basisscholen van Langemark-Poelkapelle aan Open Monumentendag '98 met als thema Feest.   1.

2.

3.
       
       
12. Bij welk monument of plaats hangt de volgende tekst: "Deutschland muss leben, und wenn wir sterben mssen" ?  
       
       
13. Hoeveel geallieerde divisies lagen in de Ieperse boog toen de eerste gasaanval losbarstte?  
       
       
14. Welk monument werd opgericht op initiatief van kanunnik Lancrenon van de Notre-Dame te Parijs?  
       
       
15. Wat is de naam van de derde-grootste Britse militaire begraafplaats in de Westhoek?  
       
       
16. Waarom staat de demarcatiepaal in het centrum van Boezinge niet op de correcte plaats?  
       
       
17. Welke militaire opleiding heeft de auteur van 'In Flanders Fields' genoten?  
       
       
18. Hoeveel steden staan vermeld op de kleine menhirs bij Carrefour de Roses?  
       
       
19. Wat is de officile naam van het bataljon dat met de Vrije Basisschool Sint-Juliaan verbroederd is?  
       
       
20. Waarom werd de zin "fell and lie buried here" op het Engelstalige paneel van de Canadien vervangen?  

 

 


DEEL 2: Herken de foto's !!
Bij welk monument horen de volgende foto's ?

 

 
 
 

 

 


DEEL 3: In Flanders Fields !!

Voor de antwoorden op deze derde reeks vragen kun je terecht op de website van het In Flanders Fields Museum. De link vind je op het hoofdmenu van de OMD98-site die je net gebruikte.

Je klikt het virtuele museum aan (de grote foto in het midden).
Op de site zijn er momenteel drie onderdelen:
# een tijdlijn
# het leven aan en achter het front
# objecten en hun verhaal

 

a. vragen over de tijdlijn:

31. Situeer in de tijd: de Wapenstilstand  
       
       
32. Situeer in de tijd: de Tweede slag bij Ieper  
       
       
33. Situeer in de tijd: de aanslag in Sarajevo  
       
       
34. Situeer in de tijd: de slag aan de Somme  
       
       
35. Situeer in de tijd: de Eerste slag bij Ieper  
       
       
36. Situeer in de tijd: het Verdrag van Versailles  
       
       
37. Situeer in de tijd: de Derde slag bij Ieper  
       
       
38. Situeer in de tijd: massale aankomst van Amerikaanse troepen  
       
       
39. Situeer in de tijd: de Slag bij Verdun  
       
       
40. Bekijk de link "De legers" op de tijdlijn.
Klik Frankrijk op de kaart aan.
De slachtoffers van de eerste gasaanval waren vooral Fransen. De Franse militairen droegen een rode broek en een blauwe tuniek. Zo zagen ze er wel stoer uit, maar dit soort uniform was erg nadelig voor hen. Waarom???
 
       
       
41. Welk onderdeel van het Duitse uniform verschilde sterk met de uniformen van de andere legers?  
       
       
42. Hoelang duurde de Tweede Slag bij Ieper?  
       
       
43. Hoeveel slachtoffers (doden en gewonden) zijn er in het totaal gevallen tijdens de Tweede slag bij Ieper?  

 

 

b. vragen over het leven aan en achter het front:
Klik op "Aan het front".
Onderaan zie je enkele foto's die verwijzen naar het leven aan het front.


44. Enkele grote en nu nog bekende Duitse bedrijven maakten tijdens de eerste wereldoorlog het gas aan. En ervan is BASF (de Badische Annilin und Soda Fabrik).
Er wordt nog een ander bedrijf vermeld, dat nu vooral bekend is omdat het de 'aspirientjes' maakt.
Wat is de naam van dit bedrijf?
 
       
       
45. Gas was als wapen niet altijd zo gemakkelijk te gebruiken.
Waarom niet?
 
       
       
46. "Gasgangreen" was een aandoening die niets te maken had met gas, maar nog meer slachtoffers maakte dan de gasaanvallen.
Wat was de beste behandelingsmethode tegen gasgangreen?
 
       
       
47. Mosterdgas wordt zo genoemd omdat het naar mosterd ruikt. Een andere naam voor dat gas is Yperiet, omdat het voor de eerste maal in de omgeving van Ieper werd gebruikt.
Het was heel moeilijk om je tegen mosterdgas te beschermen. Waarom?
 
       
       
48. Schrijf de afkorting van CCS voluit.  

 

c. objecten en hun verhaal:
Voor deze vraag verlaat je het scherm "Aan en achter het front".
Klik op het derde onderdeel van het museum: "Objecten en hun verhaal".
Hier vind je tekeningen van 20 voorwerpen. Aan elk voorwerp is een verhaal verbonden. Er is echter meer dan n betekenis te vinden achter elk voorwerp (dat kan je trouwens in het echte museum ontdekken).

49. Welk voorwerp heeft volgens jou te maken met gasaanvallen en waarom?
Het antwoord staat niet in de tekst - laat je fantasie werken!!
 
       
       
50. Wat heeft de naam en het logo van het In Flanders Fields Museum te maken met de gasaanvallen van april-mei 1915 ?  

 

 

 


Schiftingsvraag !!

Schat het totaal aantal bezoekers aan de monumenten waar leerlingen van de basisscholen van Langemark-Poelkapelle gidsten op OMD '98.


 

Voornaam:


Familienaam:


Straat en nummer
 

Postnummer en gemeente
 
Telefoonnummer:


Emailadres:

 


Zo, dit was het dan!

Heb je alle vragen beantwoord?
Druk dan op de knop "versturen" en al je antwoorden komen bij ons terecht.

Bedankt voor het meedoen en... tot in Flanders Fields?