Reeds enkele jaren correspondeert de Vrije Basisschool Sint-Juliaan met de Bayview Elementary School. Deze school telt 325 leerlingen en is gelegen in Nanaimo, een stad in British Columbia.
Nanaimo heeft 36 lagere scholen voor kinderen van 5 tot 13 jaar en 7 middelbare scholen voor leerlingen van 13 tot 18 jaar.

Nanaimo is een jonge stad, zij bestaat slechts 144 jaar. De Bayview School is er één van de oudste scholen. Het oorspronkelijke gebouw dateert van 1949, maar werd in 1996 volledig gemoderniseerd.
De school is immers gelegen in een snel groeiend deel van de stad; het leerlingenaantal stijgt er zienderogen...

 

De school is trots op haar multiculturele uitstraling: er zijn 75 "First Nation"-studenten ingeschreven. Deze studenten behoren over het algemeen tot één bepaalde stam: the Coast Salish. Dit volk staat bekend voor zijn kunstwerken en daarom is er een permanente tentoonstelling rond deze werken in de Bayview School. In de klas van meester Robert prijken ook twee van die kunstwerken aan de muur.

De Bayview School beschikt over een volledig ingerichte turnzaal, een refter met een eigen keuken, een computerklas, uitgebreide mediatheek en tien klaslokalen met kamerbreed tapijt.
Hun speelplaats is niet zo groot. Dit is ook niet echt nodig omdat er een groot speelplein in de buurt is.

In 1995 heeft een delegatie van de Bayview School reeds een bezoek aan onze school gebracht.
Tijdens de onthulling van het monument bij Kitcheners Wood bracht de directeur van onze Canadese zusterschool een tweede bezoek en maakte er persoonlijk kennis met de kinderen van onze school.

Een directeur mag in Canada maar ten hoogste 7 jaren in dezelfde school blijven. Gavin Cooper ruilde op het einde van het schooljaar 1997-1998 de Bayview Elementary School voor de Oyster School, een twintigtal kilometer verderop.

  Meester Filip Carton en Joanique Barthier (uit Sint-Juliaan) waren erbij toen Gavin met pijn in het hart de school verliet.