Fotoverslag opendeurdag 31 maart 1999

 

Stijn is een telefoonnummer aan het inspreken.

Onze directeur neemt een tas koffie.

 

De BLO de ZonneBloem van Izegem.
Sint Paulus school van Kortrijk.
De vrije Basisschool van Gullegem.

De Gemeenteschool van Staden.

 

De scholen van Veurne en Deerlijk.

De Directeur wenst de mensen van harte welkom.

 

Meester Filip stelt de programma's voor.

Frans stelt een ander programma over L. en H.
voor.

 

De scholen van Nieuwkerke en Esen.

De scholen van Dominiek Savio en St.- Jan Ieper

 

Vrije Basisschool Sint- KruisBrugge

De school Sint- Andreasinstituut

 

Evelien is de vragen van de virtuele zoektocht aan het oplossen.

Sarah is de website van de school aan het verkennen.

 

Jeffrey is ook de website aan het verkennen.

Ward is op Internet aan het surfen.

 

Kaat leert een papegaai praten.

Pedro tikt een Franse zin in en de computer vertaalt het naar het Engels.

 

Cindy tikt zinnen in en de computer leest het voor.

Nele moet Franse zinnen inspreken.

 

Stijn moet woorden aanleren aan de computer.

Elke zoekt informatie voor haar persoonlijk werk.

 

Juffrouw Laurette geeft deskundige uitleg over de programma's die in de tweede graad aan bod komen.

De kinderen moeten hun volle aandacht bij de les houden.
Ze laten zich niet afleiden door leergierige leerkrachten.

 

Wouter en Jasper spelen een spelletje getallenkennis.
Kan jij raden wie er aan het winnen is?

Ook de activiteiten in het tweede leerjaar mochten op heel wat belangstelling rekenen.

 

De kleuters hadden soms meer aandacht voor de fotografen dan voor de leuke oefeningen op het scherm...

Juffrouw Paula toonde met handen en voeten aan dat computergebruik reeds in de kleuterklas begint.

 

Verslaggevers:
Evi Dewachter
Kevin Butaye