Carrefour des roses

Ligging :

Het park ligt aan de hoek van de Poezelstraat en de Langemarkseweg.   Vroeger lag daar het Artillery-Wood bij de herberg 'Het Verzet', het centrum van de Bretoense sector in 1915.  Het kruispunt werd als 'Le carrefour des roses' bekend op de militaire kaarten.

Oppervlakte : 6a 20ca

Geschonken door : de 87ste Territoriale en de 45ste Franse divisie, die de eerste gasaanval doorstonden bij de gemeente Boezinge.

Onthuld op : 15 september 1929

Beschrijving van het park :

  • Kalvariekruis : uit de 16de eeuw, gemaakt uit roze graniet, stond oorspronkelijk in het Bretoense plaatsje Louargat.  Rondom het kruis veranderden de Bretoenen het stukje Vlaanderen in een echt Bretoens landschap met dennen, brem en heidekruid.  Op 25 januari 1990 werd het kruis erg beschadigd door stormweer.   Een vallende populier brak de top in 14 stukken.  In opdracht van het Ieperse stadsbestuur werd het kruis hersteld door beeldhouwer Jef Dekeyser.
  • Dolmen : (stenen tafel : DOL=tafel; MEN=steen)   Weegt 8 000 kg.  Met grote moeite werd deze steen overgebracht.

Wat geschiedenis :
De militairen die hier ingezet werden, behoorden tot oudere lichtingen.   Ze noemden zichzelf 'Les Pépères', de oudjes, de petjes.  Men had ze naar hier gestuurd als versterking, niet om echt gevaarlijk werk op te knappen.  Helaas liep het voor hen anders af dan de legerleiding had voorzien.

Nadat de Duitsers Poelkapelle bezet hadden op 20 oktober 1914 hebben deze vergeefs storm gelopen op Langemark gedurende meerdere weken, getuige daarvan de Duitse begraafplaats te Langemark.  De hoogte van Pilkem (Langemark) hebben ze kunnen veroveren met gebruik van chloorgas.

In de kerk van Boezinge hangt een gedenkplaat met als opschrift "Les pépères de Boesinghe".  Die werd er opgehangen nadat de Bretoenen massaal op de bedevaart kwamen naar de begraafplaatsen en het slagveld.  Ze bezochten vrienden en kennissen en werden aan tafel genodigd.  Deze vriendschap leidde tot het oprichten van een Bretoens kalvariekruis in de Vlaamse vlakte.

 

Tekst : Opgemaakt ter gelegenheid van Open Monumentendag 1998 door Vera Naessens van BSG Ter Berken Langemark.   "Deze tekst kwam tot stand dank zij het Steengoede peterschap van Hr. Jan Steen"