Als je vanzelevens door de Westhoek passeert...

Welkom bij de virtuele zoektocht naar de overblijfselen en
herinneringen aan de eerste chemische aanval uit de geschiedenis.
.

Lees eerst de algemene informatie voor U verder gaat!

1. Wat en waarom van de zoektocht?
2. De hoofddoelen?
3. Basisschool of individuele deelnemer?
4. Wat valt er te winnen?
5. Bedenkingen vooraf
6. Tips voor een vlot verloop
7. Starten met de virtuele zoektocht

 

 

 

 

 

 

* Wat en waarom

* Een site zonder toeters of bellen, maar met en degelijke informatie over de gasaanvallen van april-mei 1915. Voor het eerst in de geschiedenis werd toen gebruik gemaakt van chemische wapens.

* Inhoudelijk gekoppeld aan het jongerenproject van de basisscholen van Langemark-Poelkapelle. Het werd door de Koning Boudewijnstichting geselecteerd in het kader van de jongerencampagne 'Monument zoekt jong temperament (m/v)' voor Open Monumentendag 1998.

* In uitvoering van de opdracht in het kader van ' het Rivierenproject' van het Ministerie van onderwijs. Daarin willen we op zoek gaan naar de mogelijkheden in verband met ICT-gebruik in het basisonderwijs.
Meer info op
http://www.scholen.vlaanderen.be/rivierenproject/

TERUG

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoofddoelen:
  # Aanbieden van inhoudelijke informatie over de eerste gasaanvallen (achtergrond, monumenten ooggetuigenverslagen, ...) en over de uitwerking van het jongerenproject.
 
# Leren omgaan met ICT en internet
 
# Verspreiden van de vredesboodschap vanuit de geschiedenis van de eigen streek.

 

 

TERUG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Basisschool of individuele deelnemer?

Er zijn twee categorieën voor deelname:

è Basisonderwijs: voor klassikale deelname van de (derde graads)klassen

è Individueel: voor al wie individueel zijn kans wil wagen.

 

 

TERUG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wat valt er te winnen??

è Basisonderwijs: de winnende klas wordt uitgenodigd om een gratis bezoek te brengen aan het In Flanders Fields museum. Ze zijn dan natuurlijk ook van harte welkom op onze school!

è Individueel: De eerste tien individuele deelnemers worden uitgenodigd om een gratis bezoek te brengen aan het In Flanders Fields museum.

 

 

TERUG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bedenkingen vooraf...

Deze virtuele zoektocht kun je niet zomaar oplossen, er is een degelijke voorbereiding nodig.
Best neem je eerst de OMD98-site van de Vrije Basisschool Sint-Juliaan en de website van het In Flanders Fields Museum eens door. Op deze twee sites kun je alle antwoorden op de vragen vinden.

Om daarna gemakkelijk de vragen te kunnen oplossen, werk je het best met twee geopende schermen: het scherm van de virtuele zoektocht én het scherm van de site waar je de antwoorden kunt vinden. Wie kostenbesparend wil werken, kan eventueel deze twee sites downloaden vooraf.
Wissel van het ene scherm naar het andere door op de knop in de taakbalk te klikken.

Wie vindt dat hij/zij te weinig overzicht heeft op deze manier, kan ook de vragenlijst afdrukken om de antwoorden eerst op papier te zetten. Dan mis je natuurlijk wel de antwoordmogelijkheden op de meerkeuzevragen!
Deze manier biedt meteen ook de mogelijkheid om niet alle vragen ineens op te lossen, want met het zoeken naar alle antwoorden ben je langer dan een kwartiertje bezig. Zeker voor het basisonderwijs moet het oplossen gespreid worden over verschillende werkmomenten.
Het invullen en opsturen van het antwoordformulier dient echter wel in één sessie te gebeuren!!

TERUG

 

 

 

 

 

 

* Tips voor een vlot verloop...

Na het invullen van een antwoordblokje, druk je niet op de entertoets, want daarmee zou je de antwoorden versturen. Gebruik de tabtoets om over te schakelen naar het volgende antwoordblokje.

Bij de vragen over het In Flanders Fields museum, hou je de taakbalk goed in de gaten. Regelmatig moet een scherm afgesloten worden, anders staan er al vlug 3 pagina's van het museum open.

Alle vragen dienen ingevuld te worden voor je iets kan versturen.
Moet je ons het antwoord schuldig blijven, typ dan toch iets in: "Ik weet het niet.." of "Geen idee!" bijvoorbeeld.

Voor het basisonderwijs wordt slechts één klassikaal antwoordformulier doorgestuurd.

 

TERUG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Wij wensen U veel succes op Uw virtuele verkenning van onze streek en 'als je vanzelevens door de Westhoek passeert...' bent U altijd welkom in de Vrije Basisschool Sint-Juliaan!

Meester Filip en meester Robert.

Ik wil naar de virtuele zoektocht voor het basisonderwijs!

Ik wil naar de virtuele zoektocht voor individuele deelnemers!