GEDENKTEKEN 3de LINIEREGIMENT

Aan de westelijke oever van het kanaal Ieper-IJzer, bij de brug in het gehucht Steenstrate, staat een gedenkteken voor de doden van het 3de Linieregiment.

Het monument aan de linkeroever van het kanaal De Nederlandstalige gedenkplaat

Het vervangt het vroegere monument dat was aangebracht aan de Steenstratebrug.  Boven op de twee uiteinden van de brugleuningen werden drie bronzen geweren tegen elkaar geplaatst.  De stenen brugleuningen werden versierd met bronzen palmen en herinneringsplaten.  De Nederlandse tekst luidde : "Ter roemrijke nagedachtenis aan de 162 officieren, onderofficieren en soldaten van het 3e linieregiment, die van 24 april tot 10 mei 1915, gevallen zijn te Steenstraat by hun deelneming aan het stuiten van het Duitsch offensief, dat op 22 april losgeketend werd met stikgassen".

Dit 3de linieregiment was vr de eerste wereldoorlog in Oostende en Ieper gekazerneerd. Van 24 april 1915 tot 10 mei 1915 was het hier achter het kanaal opgesteld en leed er aanzienlijke verliezen bij de Duitse gasaanvallen.

Op 28 mei 1940 lieten aftrekkende Britse troepen de brug springen waardoor dit monument vernield werd.  Gelukkig had oudstrijder Achiel Durnez uit Zuidschote lont geroken.  Hij kon nog net op tijd de bronzen platen losschroeven en verstopte ze bij zich thuis.

Op 26 april 1953 werd het nieuwe monument ingehuldigd door de verbroedering van de oudstrijders van het 3de en 23ste linieregiment.  De oorspronkelijke bronzen platen werden opnieuw gebruikt.

Het is een eenvoudig wit stenen kruis met een uitgebeiteld zwartgeschilderd zwaard. Op de voet van het kruis hangt een bronzen plaat met het cijfer 3 onder de koninklijke kroon : het nummer van het regiment met het kenteken van de linie-infanterie. Links en rechts, tegen het boogvormige omheiningsmuurtje hangen de oorspronkelijke tekstplaten.

Tekst op basis van "Boezinge na 1914-1918" van Robert Baccarne en Jan Steen en nota's van Roger V. Verbeke