m! Stemming m!
partijen debat stemming telling

Vrijdagmorgen 11 juni, de grote dag!

Als ik 's morgens de schoolpoort binnenstap, krijg ik nog snel een papiertje in de hand gestopt. "Stem voor DPG" staat er met sierlijke letters op geschreven. Het raam bij het stemlokaal is nu helemaal volgeplakt met schreeuwerige affiches en grote foto's. Het valt op dat vele kinderen thuis aan de slag geweest zijn met computer en kleurenprinter, de resultaten zijn schitterend.

De kinderen van de tweede en derde graad volgen alle verrichtingen van de leden van het stembureau nog voor de deuren opengaan. Er komt heel wat werk bij kijken. Alles gebeurt officieel en wordt genoteerd in een proces-verbaal. Voorzitster Kaat Verslyppe (5), secretaris Valerie Jonckheere (6) en bijzitters Delphine Boudry (3) en Elien Toortelboom (4) hebben hun handen vol. Ze worden geconfronteerd met allerlei problemen: iemand wil 2 keer stemmen, een getuige schendt het stemgeheim, juffrouw Laurette heeft een volmacht van de directeur ontvangen, ...
Gelukkig zorgt politieagente Lindsay Matton (6) voor een rustige sfeer bij de wachtenden in de gang.

 

 

De leden van het stembureau hebben heel wat werk voor de deuren opgengaan.
Voorzitter Kaat noteert alles in een proces-verbaal.

 

Nadat iedereen de eed heeft afgelegd, opent de secretaris het pak met stembiljetten. En van de bijzitters plaatst de stempel in het midden van de stembrief.

 

 

De allerkleinsten (van het eerste leerjaar) maken hun keuze. Zij hebben immers ook een oproepingsbrief ontvangen om hun stem uit te brengen.

 

Voorzitter en bijzitters controleren nauwgezet alle papieren.

 

En de secretaris... die zag dat het goed was!

 

Lindsay zorgde er telkens voor dat de stemhokjes niet overvol waren.

 

partijen debat stemming telling