Jeffrey Huyghe

o.m.d. 1999

In het schooljaar van 1998-1999 had de school van Sint-Juliaan ook al meegedaan met open monumentendag.
Dan hadden we gegids bij het canadees monument. Bijna aan het einde van het schooljaar vroeg meester dat we zouden meedoen aan het o.m.d. van 1999-2000. Bijna alle kinderen zeiden ja we doenmee. op het einde van de vakantie.
Moet ik aldagen komen wanneer er iemand moesten oefenen want ik had twee rollen een van de postbode.Uit die rol heb ik veel geleed bv:dat de postboden in die tijd nod geen uniform hadden. Als ik later groot ben dan zal ik messchien wel postbode worden. Mijn tweede rol was de zoon van de eeste terug gekeren op Sint-Juliaan. Daar heb ik geleerd dat de mensen in
die tijd moesten leven van houten plakken die ze maar konden vinden. En dat er mensen waren die elkaar doden om een stuk laken. Ook dat er mensen waren die uit het buiten land kwamen om een stuk bom of een geweer.
Als er volgendjaar ook een toneelstuk is dan doe ik weer mee. Omdat het zo leuk was.