Pond Farm

 

LIGGING : Fusiegemeente : LANGEMARK-POELKAPELLE
Deelgemeente : LANGEMARK
Dorp / wijk / hoek : SINT-JULIAAN
Straat : ROESELARESTRAAT 7, links r. Passendale
Ligging : Fortuinhoek

 

INFO :

Deze bovengrondse versterking is gelegen naast de boerderij Roeselarestraat 7 (met rechts van de toegangsweg een kapelletje).

Het gaat hier om een gelijkaardige constructie als Kaserne 2 Herzog Albrecht. Hier was er echter geen gang met smalspoorlijn. Vermoedelijk werd ook deze constructie gebruikt als hulppost en personeelsonderkomen. Momenteel rest er nog slechts n van de vijf kamers.
De voorkant heeft een dikte van 140 cm ! Het dak meet op zijn dunste plaats (boven de bovenkant van de golfplatenbekisting) ng 115 cm. De achterkant is slechts 24 cm dik.

Het bouwwerk werd in de zomer 1961 grotendeels afgebroken. In de onmiddellijke omgeving werd toen ook een tweede gelijkaardige versterking met zes kamers opgeruimd.

Er stond ook een Kaserne 1 Graf Haeseler enkele honderden meters noordwaarts (in de richting van Sint-Juliaan, juist ten zuiden van het ‘Prinsenhof’). Deze was, met zijn 40 meter lengte en 6 meter breedte, ng groter dan Kaserne 2.

Geschiedenis : De boerderij en haar omgeving werd, net als de vorige versterkingen, veroverd op 31 juli 1917. In tegenstelling met de vorige plaatsen op onze rondrit, moest de omgeving door de Britten tijdelijk weer uit handen gegeven worden. Het zou dan nog ruim drie weken duren vooraleer ze de versterkingen konden heroveren. Het 2/5de Bataljon Lancashire Fusiliers verloor daarbij zo’n 500 van de 593 mannen.

 

Foto Robert Missinne De gesloten voorkant van de bunker.  Bemerk de afgeknotte zijkant van het dak en de bedekking met aarde en gras (camouflage en extra bescherming tegen voltreffers)

Foto Robert Missinne De achterkant van de bunker.  Let op de dikte van het dak (vanaf de bovenkant van de toegang).

Foto Robert Missinne Links op de foto : aanzet van de deur van de voorlaatste kamer.  Tot hier werd de versterking afgebroken.  Bemerk het loergat rechts van de opening.

Foto Robert Missinne Brokstukken van de nog grotere versterking die volledig opgeruimd werd.

 

INPLANTING : alleen
vlakte
niet ingebouwd

 

ORIENTATIE : Voorkant naar 232 (ongeveer ZW)

 

UITWENDIG
UITZICHT :
Achterkant 1 deuropening (huidige toestand) afmetingen : 90 cm breed
1 kijkgat rechts van deuropening
Voorkant volledig gesloten
Linkerkant afbraak in de jaren 1960
Rechterkant afgeknot dak
Dak vlak / afgeknotte zijkant (hoek van 45 over 70 cm) / (licht) afhellend naar achter/ bedekt met aarde en gras

 

MATERIALEN Beton : bekisting met planken (buiten)  / golfplaten (binnen)
Wapenijzer : rond : dikte ...
Kiezel : grof en fijn

 

INWENDIG
UITZICHT :
Binnenmuren : /
Kamers : Nog slechts n vroeger meer
Gangen : /

 

NIVEAU : half ondergronds

 

AFMETINGEN
BUITEN :
Voorkant : Lengte : 710 cm Hoogte : 190 cm
Achterkant : Lengte : 710 cm Hoogte :
Linkerzijkant : Lengte : Hoogte :
Rechterzijkant : Lengte : 480 cm Hoogte :

 

DIKTE : Dak : Minstens 115 cm (= boven de golfplatenbekisting)
Voorkant : 140 cm
Achterkant : 24 cm (!)
Zijkanten : 180 cm aan de basis

 

BESCHADIGINGEN : Slechts de rechterkamer staat er nog, dit deel is weinig beschadigd.
Het grootse deel van de bunker werd afgebroken (opgeblazen) in het begin van de jaren 1960.

 

OPMERKINGEN :
  • Restant van een Duitse schuilplaats (verbandplaats, hospitaal, commandobunker, ?)
  • Oorspronkelijk veel groter
  • Op korte afstand (aan de overzijde van de toegangsweg tot de hoeve) bevond zich een nog grotere constructie.  Deze werd in het begin van de jaren 1960 afgebroken.

 

OPMETING : Stijn Butaye, Robert en Tim Missinne
DATUM : 3 mei 1999

Robert Missinne

TERUG NAAR BUNKERINVENTARIS