KASERNE 2 HERZOG ALBRECHT

 

LIGGING : Fusiegemeente : LANGEMARK-POELKAPELLE
Deelgemeente : LANGEMARK
Dorp / wijk / hoek : SINT-JULIAAN
Straat : PEPERSTRAAT
Ligging : Peperstraat richting Langemark; tussen de Peperstraat en de Steenbeek

 

INFO :

Deze versterking bevindt zich vrijstaand in een weide in de Steenbeekvallei tussen de beek en de Peperstraat.
Het is de grootste overblijvende betonnen constructie in Sint-Juliaan. Oorspronkelijk was het bouwwerk dubbel zo lang. Het linkerdeel (ongeveer 25 meter) was sterk beschadigd en werd na de oorlog afgebroken. Het resterende stuk is ruim 17 meter lang.
De constructie werd opgetrokken achter en op een volledig gesloten en losstaande betonnen wand van 95 cm dik.
Er blijven nog 4 kamers, vermoedelijk waren er oorspronkelijk een tiental. (In de veronderstelling dat de indeling van het verdwenen deel gelijkaardig is aan het overgebleven gedeelte.)
De kamers hebben een grootte van ongeveer ruim 300 x 325 cm. Het dak werd op golfplaten gegoten.
De achterwand van de kamers heeft een dikte van 27 cm met telkens een deuropening en een loergat.
Aan de achterkant is er een gang van 160 cm breed.  Daar liep tijdens de oorlog een smalspoor.  Er zijn ook nog sporen van voorzieningen voor elektriciteit.. Het smalspoor verbond het spoor van de Brugseweg met Kaserne 1 en Kitchener’s Wood.
De achterste muur is 50 cm dik en is naar buiten verschoven vanonder het dak;  de bewapening was te licht om de muur op zijn plaats te houden.
Door de ligging in de Steenbeekvallei is de versterking nauwelijks zichtbaar.
Functie : een personeelsonderkomen (schuilplaats en verzorging) met aanvoermogelijkheid via een smalspoor. Vermoedelijk was er ook een staf gevestigd.
Enkele honderden meter in noordwestelijke richting stond Kaserne 1 Herzog Albrecht. Van deze bunker blijven enkel een hoop betonbrokken en een put over. Deze bovengrondse bunker deed onder andere dienst als commandopost en pomp- en lichtcentrale.

Foto Robert Missinne Zicht op de voorkant

Foto Robert Missinne Zicht op de achterkant met op de voorgrond een stuk van de achtermuur die verdwenen is (tengevolge van de gevechten of na afbraak ?)

Foto Documentatiecentrum In Flanders Fields Ieper Zicht op het afgebroken linkerdeel dat ernstig beschadigd was.  Het gedeelte bunker dat op deze foto te zien is, is volledig afgebroken en was ruim zo groot als het nu nog resterende deel.

Foto Documentatiecentrum In Flanders Fields Ieper


Foto Robert Missinne Zicht op de smalspoorweggang met links de vier nog resterende kamers.

Foto Documentatiecentrum In Flanders Fields Ieper Zelfde zicht maar in de oude situatie : op de foto hierboven is de aanzet van de 5de kamer met golfplatenbekisting te zien, op de foto hiernaast is kamer 5 nog relatief intact.

Foto Documentatiecentrum In Flanders Fields Ieper


Foto Documentatiecentrum In Flanders Fields Ieper Zicht op kamer 5 en stukgeschoten gang

Foto Documentatiecentrum In Flanders Fields Ieper


Foto Robert Missinne Zicht op de linkerkant (resterend deel)

Foto Robert Missinne Zicht op de achterkant en rechterzijkant met toegang voor het smalspoor.

 

BENAMING : Kaserne 2 (Herzog Albrecht) (D)
Station (GB)

 

GESCHIEDENIS :

 

INPLANTING : alleen
vallei van de Steenbeek
niet ingebouwd / vrijstaand in wei

 

ORIENTATIE : Voorkant naar ?

 

UITWENDIG
UITZICHT :
Achterkant deuropening(en) : geen afmetingen :
kijkgat(en) : 2 en aanzet van derde,
staan haaks tegenover de binnenmuren
afmetingen : 45 x 70 cm
Voorkant Volledig gesloten; losstaande muur
Linkerkant Reeds voor een groot stuk (schatting 25 m) afgebroken
Rechterkant Toegangsopening tot de gang waarin een smalspoor liep.
Dak vlak (licht) afhellend naar achter / geen openingen

 

MATERIALEN Beton : bekisting met planken (buitenkant en gang) / golfplaten (kamers)
Wapenijzer : rond maar dunne bewapening : zowel de voor als achtermuur is verplaatst onder het dak.
Kiezel : grof en fijn

 

INWENDIG
UITZICHT :
Er resteren nog 4 kamers, vermoedelijk waren er oorspronkelijk een tiental in de veronderstelling dat de indeling van het verdwenen deel gelijkaardig is aan het overgebleven gedeelte.
De voormuur (95 cm) staat los(gescheurd) van de kamers.
De kamers zijn gegoten met een golfplatenbekisting en hebben een grote van ongeveer ruim 300 x 325 cm.
De achterwand van de kamers heeft een dikte van 27 cm met telkens een deuropening en een loergat.
Aan de achterkant is er een gang van 160 cm breed.  Daar liep tijdens de oorlog een smalspoor.  Er zijn ook nog sporen van voorzieningen voor elektriciteit.
De achterste muur is 50 cm dik en is naar buiten verschoven vanonder het dak.  De bewapening was te licht om de muur op zijn plaats te houden.

 

NIVEAU : bovengronds

 

AFMETINGEN
BUITEN :
Voorkant : Resterend 17,40 m
Oorspronkelijk vermoedelijk nog 25 m langer.
Hoogte : 300 cm
Achterkant : Lengte : Hoogte : 280 cm
Linkerzijkant : 660 cm Hoogte :
Rechterzijkant : Lengte : Hoogte :

 

DIKTE : Dak : 65 cm boven gang; veel zwaarder boven kamers
Voorkant : 95 cm
Achterkant : 50 cm
Zijkanten :

 

BESCHADIGINGEN : Grotendeels afgebroken
Voormuur staat los van binnenmuren
Achtermuur is naar buiten verschoven
Brokstukken van voormuur, achtermuur op meerdere plaasen gebarsten

 

OPMERKINGEN :

 

OPMETING : Robert en Tim Missinne, Roger Verbeke
DATUM : 3 mei 1999

Robert Missinne

Terug naar bunkerinventaris

Naar volgende bunker