ONS TUINTJE

Start Werken Nieuws                 

 wapenschild Lo-Reninge


 G.B.S.-Pollinkhove
 Vaartstraat, 9
 8647 Lo-Reninge
 058/289630

Introductiepagina

De huidige dorpsschool

vroegere gemeenteschool


klassen

directie

leerkrachten
peuter en eerste kleuter
2de en 3de kleuter
1ste en 2de leerjaar
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar
op stap
kinderopvang
taakklas

krant en school

kinderwerkjes

advertenties en reclameslogans

Het verenigingsleven

oudervereniging

programma.data

speelplaats

schoolkrantje

feestcommissie

andere


Bezienswaardigheden


kerk

Fintele

molen

Elzendamme

linken

Bebat

ONS TUINTJE

de eerste werken

nieuws


mailto:gbspol@digilife.be

 

 

 

 

Voor kinderen heeft werken met levende materialen een belangrijke pedagogische waarde.
De grond klaarmaken, onkruid wieden, het zaaien, verzorgen en oogsten zijn activitieten waaraan kinderen veel plezier kunnen beleven.
't Schooltuintje leunt aan bij de tuinactiviteiten van de Landelijke Gilden.
Het is belangrijk dat ook kinderen het verband kunnen zien tussen hun eigen schooltuintje en de lokale
Landelijke Gilde.

Een twintigtal
Landelijke Gilden kunnen aanspraak maken op een materiŽle en financiŽle ondersteuning voor het organiseren van een schooltuintje:

een financiŽle tussenkomst van de Landelijke Gilden van
maximaal  3000 frank.
een didactisch pakket van AVEVE TUINCENTRA,
een bloembollenpakket van het Internationaal
bloembollencentrum

De materiŽle en financiŽle ondersteuning wordt enkel toegekend als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

1. Het moet, bijvoorbeeld, gaan om een eerste project van de        landelijke gilden

2. Het project moet duidleijk herkenbaar zijn als een project
    van de
landelijke gilde.

Wij verwachten een verslag, artikel en kwaliteitsvolle foto's voor publicatie in Levend Land.

Het volledige dossier, met bijhorende afspraken, werd uiterlijk op 1 februari 2001 ingediend.

Het schooltuintje zal worden georganiseerd in samenwerking met de leerkrachten van de school.

Het ter beschikking gestelde stuk grond is gelegen te Pollinkhove (Vaartstraat) en heeft volgende afmetingen:
15 op 40 m

De nodige afspraken met de consulent Landelijke Gilden werden in november 2000 gemaakt.

De eerste contacten met de school werden gelegd op 
1 december 2000; alsook de afspraken met de eigenaar van de grond.
Overleg met zaakvoerder AVEVE tuincentrum werd gemaakt op
22 december 2000.
Het dossier werd ingediend bij de
Landelijke Gilden op 
29 december 2000.
Het uitwerken van een plant- en oogstschema werd opgesteld in overleg met de leerkrachten op
14 februari 2001.

De landelijke gilde maakt een publiciteitsbord aan en zal dit vastmaken aan het bestaande schoolbord op de parking voor de school in de Vaartstraat.

Een tweetal leden van de Landelijke Gilde krijgen de algemene leiding voor het aanleg en werk in de tuin met hulp van de schoolkinderen.

Via schoolkrantje vanuit de oudervereniging en via de W.O.-lessen worden de leerlingen, de leerkrachten en de ouders betrokken bij het project.
Ouders kunnen steeds komen kijken en een handje toesteken.

De pers wordt van dit initiatief op de hoogte gebracht.
Bij de opstart zal de plaatselijk
L.G. hun bestuur op de hoogte brengen via het tijdschriftje: 'Levend Land'.

Meester Koen zal kwaliteitsvolle foto's nemen van o.m.

de lessen in de klassen,
het werk op het veld,
de oogst,
de medewerking van de ouders op het veld,
de gezamenlijke oogst uitgespreid of tentoongesteld.

Op 1 februari 2001 ll. kreeg de plaatselijke Landelijke Gilde een schrijven van hun hoofdbestuur dat het dossier
" 't Schooltuintje" in aanmerking kwam voor medewerking van het dit hoofdbestuur.

In de loop van de maand maart zullen we een didactisch pakket van AVEVE TUINCENTRA ontvangen in de vorm van :

een materiaaldoos met tuingerief
zaadjes e.d.
een bloembollenpakket van het Internationaal Bloembollencentrum
de didactische brochure: "Tuinieren met kinderen"

Indien het hoofdbestuur van de L.G. voor 15 september 2001 het verslag, fotomateriaal e.d. ontvangen, krijgt het project nog een financiŽle ondersteuning van 3000 fr.

VERSLAGEN:

Voor de kerstvakantie in december 2000 kwamen we een eerste keer samen in de turnzaal van onze school om het ťťn en ander te bespreken.
Aanwezig waren:
* namens de oudervereniging: Martin Delva; Geert Vanbecelare
* namens de
Landelijke Gilde: Raf Luyssen; Gilbert Ameloot; Charles Morlion
* namens de leerkrachten: Katrien Boussouw; Goedroen Cailliau; Koen Morlion

In deze vergadering werden de volgende zaken besproken:

* Voorstelling van het project: zie bovenvermelde tekst.
* Eerste planning van wie doet wat: 
- de
Landelijke Gilde zorgt voor de begeleiding; het manuele werk; contacten met het hoofdbestuur in Leuven;
- de leerkrachten werken in de tuin samen met hun leerlingen;
meester Koen neemt op geregelde tijdstippen foto's;
- de oudervereniging zorgt voor de algemene coŲrdinatie; de verslagen; de contacten met de
L.G.; leerkrachten; gemeente...
* Afspraak voor volgende vergadering:
woensdag 14 februari 2001.

 

Op woensdag 14 februari 2001 kwamen we een tweede keer samen in de turnzaal van onze school.
Aanwezig waren:
* namens de oudervereniging: Martin Delva; Nancy Demuynck
* namens de
Landelijke Gilde: Raf Luyssen; Gilbert Ameloot
* namens de leerkrachten: Katrien Boussouw; Goedroen Cailliau; Koen Morlion.

In deze vergadering werden de volgende zaken besproken:

* De taken werden wat meer toegelicht:
Er zou een stenen dam worden aangelegd door de
Landelijke Gilde.(Is ondertussen al gebeurd). Deze wegel bestaat uit betonnen afsluitingsplaten die op zand werden gelegd.
Het gras waar de tuin moet komen is deskundig doodgespoten en een touwtje duidt aan waar de tuin komt.
Jos Derycke woonachtig in de Kasteelstraat te Pollinkhove en lid van de
Landelijke Gilde, zal de tuin omspitten. Jos is ook vader en toekomstig ouder van onze school.
* De
Landelijke Gilde uit Leuven heeft haar steun toegezegd. Zie tekst hierboven. Indien het project vlot verloopt en de nodige verslagen worden ingediend komt er nog eens 3000 fr. bovenop.
* Koen en Martin maken een verslag van iedere vergadering. Bij deze is dit reeds gebeurd.

 

Op woensdag 25 april om 14 uur kwamen we voor de derde keer samen.
Aanwezig waren:  Charles M.; Gilbert A.; Walter D.
(allen L.G.) ;
Goedroen C.; Koen M.; Katrien B.(leerkrachten);
Nancy D.; Martin; (oudervereniging).
Verontschuldigd was: Raf Luysen
(L.G.)

* Jammer, maar door het barslechte weer van de afgelopen maanden is ons tuintje nog steeds niet omgespit. Dit zou nu eventueel donderdag 26 april gebeuren. Vrijdagnamiddag gaan de kinderen van de zesde en vijfde klas aan de slag bij goed weer. Ze zullen onder begeleiding struiken planten aan de rand van het tuintje.

* Martin had een zak mee met daarin het materiaal geschonken door de Landelijke Gilde van Leuven via AVEVE. Er komt nog een bijdrage van 3000 fr. om de algemene onkosten
te dekken.
Het pakket is goed gestoffeerd: gieter; bloemaarde; bloembollenpakket en didactische brochure (moeten nog geleverd worden); schopjes; zaaigoed; plantpotjes; ...
Leuk...

* Juf. Goedroen zal met haar kinderen in de klas tuinkers zaaien in een bak met potgrond. Eveneens zal ze in de plantpotjes bloemen zaaien.

* Er werd overlopen wat er zoal kon gezaaid en geplant worden:
- allerhande bloemen: begonia's; dahlia's en boshyacinten geleverd door Martin;
- blauwe en witte margrieten geleverd door Gilbert Ameloot;
- forcitsya geleverd door Fabienne Rosseel;

* Nancy trekt naar het tuincentrum Masschelein aan de Gapaard om het een en ander te bestellen:
- struikjes; plantgoed (radijzen; pompoenen(Katrien) ; wortelen; salade;
aardbeien (15 stuks); aardappelen; spinazie; ajuinen; sjalotten (door Gilbert geleverd); rozen (zalmkleur);

* Vrijdagnamiddag 27 april zal met de aanplanting van de struiken begonnen worden. De lln. van de derde graad gelaarsd en met spade zullen meehelpen.
De meester kijkt van op een afstand toe en neemt foto's voor het dossier en om op internet te plaatsen.

* Merk op: de Landelijke Gilde afdeling Pollinkhove betaalt alle onkosten. We danken hen daarvoor hartelijk.