wapenschild Lo-Reninge


 G.B.S.-Pollinkhove
 Vaartstraat, 9
 8647 Lo-Reninge
 058/289630

Introductiepagina

De huidige dorpsschool

Vroegere gemeenteschool


Klassen

directie

leerkrachten
peuter en eerste kleuter
2de en 3de kleuter
1ste en 2de leerjaar
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar
taalwerkjes
kinderopvang
taakklas

Krant en school

Kinderwerkjes

Het project

De Helden

Céline
Jeroen

Fintele

Marilyn
Inge
Baptist

Burgweg

Joris

Dieter

Advertenties en reclameslogans

Het verenigingsleven

Oudervereniging

Feestcommissie

Andere


Bezienswaardigheden


Kerk

Fintele

Molen

Elzendamme

LINKEN

Bebat

ONS TUINTJE

De eerste werken


mailto:gbspol@digilife.be

 

 

 

 

 

HET SPEELPLAATSPROJECT :                    Stand van zaken

-----------------------------------------------------------------------------

  1.   Wie zal dat betalen ?

GEMEENTEBESTUUR  LO-RENINGE

OUDERVERENIGING  POLLINKHOVE

Zoals in vorige editie van onze Schoolweetjes reeds vermeld, is de vernieuwing van onze speelplaats een  project dat een aardige stuiver zal kosten.  Binnen de werkgroep zijn we stilaan klaar met de definitieve kostenraming voor alle materialen om de speelplaats te kunnen renoveren.

Wie dit alles zal betalen, weten we ondertussen ook al,  en bovenvermelde “geldschieters”  vindt U dan ook in volgorde van belangrijkheid.

Vanuit het gemeentebestuur zijn we voor dit project een financiële injectie beloofd,  ten bedrage van ongeveer 70% van de totale materialenkostprijs. Als Oudervereniging doen we een inbreng (met de financiële reserve waar Uzelf  in ’t verleden hebt aan helpen bouwen) van ongeveer 25% van de materialenkost. En voor de resterende 5% krijgen we een financiële inbreng  vanuit Cera-Foundation  (Heel kort uitgelegd is dit een stukje van de winst van de aandeelhouders van de vroegere Cera-bank, dat besteed wordt om allerlei “menslievende” projecten financieel te ondersteunen  ----- waar het onze er volgend jaar één van is).

Nog eenmaal rond de tafel zitten met de bevoegde Schepen(en), en dit financiële luik beschouwen we als afgehandeld,   ……  en het “echte werk” kan beginnen!!

  2.   Wie zal dit allemaal uitvoeren?

 

OUDERVERENIGING   POLLINKHOVE

GEMEENTE   LO-RENINGE

 

 Ook weer in volgorde van  grootte van inbreng vindt U hierboven de 2 “organisaties” die zullen instaan voor de praktische realisatie van deze speelplaatsvernieuwing.

In het “ik zie het wel zitten formulier”  stond het reeds duidelijk aangegeven, dat de taken voor ons als ouders (en dus Oudervereniging) zich dit schooljaar vooral naar het einde toe zouden concentreren. Ondertussen weten we ook al behoorlijk concreet hoeveel en wat voor werk er ons allemaal te doen zal staan alvorens we de nieuwe speelplaats kunnen in gebruik stellen. Ook een werkplanning hebben we reeds opgesteld. De enige (doch zwaarste) twee karweien die ons resten zijn de invulling van vrijwilligers in onderstaand werkschema, en de uiteindelijke uitvoering van de werken, liefst binnen de vooropgestelde termijn.

Om het werkschema vol te krijgen, kom ik zeker eerstdaags langs bij de ouders die zich via het formuliertje, of bij losse contacten, bereid hebben getoond aan deze realisatie mee te werken. Vanuit de gemeente zijn we ook allerlei “logistieke steun” beloofd, naast de hieronder vermelde praktische hulp!

 
tijdstip                                   werkzaamheden                      aantal
                                                                                           gewenste
                                                                                                                  helpers              
----------------------------------------------------------------------------------
7-9 juni 2003           afbraak afdak en muur                                        ca. 10

weekend  14-15 juni 2003        afbraak muur (en reinigen                      ca. 8

                                              stenen voor hergebruik)

zaterdag  28 juni 2003            uitbreken vloer speelplaats                    ca.  5
                                                                                                  met “groot                                                                                                   materiaal”

week  30/6  tot  06/07           nieuwe fundering plaatsen                       ca.  8

                                              nutsvoorzieningen

                                              riolering

week  07/07  tot 13/07          nieuw afdak bouwen                                ca.  4
                                                                                              met“materiaal”

                                             stabilisé invoeren                                    ca. 10
                                                                                              met  ‘materiaal’

week  14/07  tot  20/07        nieuwe vloer leggen                                 ca. 20 
                                                                                             
(vloerders en
                                                                                                                      vooral                                                                                                                                 dieners)

(ev. iets langer)                                                                       

                                                                                               2 gemeente                                                                                                                        arbeiders                                                                                                                        paraat

25/07  tot  05/08                opbouw houten berging                  ca.  4

05/08  tot  25/08                schilderen muur onder afdak          gemeente-                                                        en muren berging                           arbeider                                                               
weekend 30-31 aug. 2003      inhuldiging en BBQ                          alle helpers                                                                                                                          gratis en à
                                                                                                                         volonté

juiste ogenblik te bepalen                                                                   

maandag  01/09                    nieuwe start voor onze school !!

De leden van de werkgroep, de leerkrachten, het gemeentebestuur en hopelijk alle ouders hopen vanaf nu op goede afloop van dit prachtige project!!

                                                                                             

                                                                                                                     Martin Delva
                                                                                                                     voorzitter
                                                                                                                     oudervereniging